GENERALFORSAMLING 2023

Udgivet 27. februar

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING MARTS 2023


Håndarbejdsskolen i Ringsted holder generalforsamling

Fredag den 17. marts 2023 kl. 13.30
på Hyldegården, Hyldegårdsvej 42, 4100 Ringsted

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning ved Elin Hermansen herunder beretning om kursusvirksomhed ved Helen Vagner Jørgensen
  4. Godkendelse af revideret regnskab
  5. Til beslutning: Kørselsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Fremtidig virksomhed
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Er på valg:

Elin Hermansen, modtager genvalg

Helen Vagner Jørgensen, modtager genvalg

Catherine Mølvig, modtager genvalg

-

Alice Rosendal er ikke på valg men ønsker ikke at fortsætte som bestyrelsesmedlem. Til erstatning skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem

-

Suppleant Alis Mogensen ønsker ikke genvalg. Til erstatning skal vælges en ny suppleant samt yderligere en, idet der iflg. vedtægterne skal være to suppleanter

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  2. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 10. marts 2023.

Håndarbejdsskolen giver kaffe og kage.

Ringsted d. 27. februar 2023

Bestyrelsen

 

 

 

 

Senest opdateret 27. februar