Seneste NYT

■ INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING FEBRUAR 2022

Generalforsamling
Håndarbejdsskolen i Ringsted

Fredag den 25. februar 2022 kl. 14.30
i Anlægspavillonen, 4100 Ringsted

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning ved Elin Hermansen
 4. Godkendelse af revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremtidig virksomhed
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
  Er på valg:
  Alice Rosendal
  Hanne Johnsen
  Alis Mogensen
  Ny suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 18. februar.

Håndarbejdsskolen giver kaffe og kage.

Ringsted den 5. februar 2022
Bestyrelsen

- - - - - - - - - - - - 

■ Ny hjemmeside

Velkommen til vores nye hjemmeside, som har fået et løft med det opgraderede program fra Dansk Oplysnings Forbund. Vi håber, du kan lide det nye, hurtigere og friskere layout, som er tilpasset både computer og mobil

Kontakt os endelig, hvis der er noget, der ikke virker.

■ Kursusprogram vinter-forår 2022

Her kan du hente hele det nye program som pdf-fil.

■ Jubilæum

Efter generalforsamlingen den 3. december var Håndarbejdsskolen vært ved en reception for at fejre Alis Mogensens 40-års jubilæum og Håndarbejdsskolens 30 år. Her kan du læse Dagbladets artikel om jubilæet.

■ Generalforsamling

Generalforsamlingen blev afholdt 3. december, og der blev valgt nye medlemmer til bestyrelsen. Læs mere under 'Om os' - 'Bestyrelse' 

 

– opdateret 22–02-05