GENERALFORSAMLING 2024

Udgivet 13. februar 2024

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING MARTS 2024

Håndarbejdsskolen i Ringsted holder generalforsamling

Fredag den 1. marts 2024 kl. 14:00
på Hyldegården, Hyldegårdsvej 42, 4100 Ringsted

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning om ved formand Elin Hermansen herunder beretning om kursusvirksomhed ved skoleleder Helen Vagner Jørgensen
  4. Godkendelse af revideret regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fremtidig virksomhed
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Er på valg til bestyrelsen:

Hanne Johnsen, modtager genvalg

Betina Murphy, modtager genvalg

Er på valg som suppleant:

Anna Nordkvist Lodahl, modtager ikke genvalg

I henhold til vedtægterne skal der vælges 2 suppleanter

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant, begge modtager genvalg
  2. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 23. februar 2024. Kun registrerede medlemmer har ret til at deltage og stemme. 

Ved generalforsamlingen serveres kaffe og kage.

 

Efter generalforsamlingen vil formanden for Haandarbejdets Fremme, Anita Jørgensen komme og fortælle om foreningens virke gennem mange år og sit samarbejde med HM dronning Margrethe. Alle er velkomne, men gerne tilmelding på telefon 23305711 eller e-mail til kontor@haandarbejdsskolen.dk.

 

 

Ringsted den 13.  februar 2024

 

Bestyrelsen