Arkiv 2018

November | Debatskabende Aften i Anlægspavillonen

Print digitale billeder på stof og lær at designe dit eget stof

Tirsdag den 20. november 2018 i pavillonen kl 19-21,20

Ved Annette Bonavent

Foredrag / debat vedr. printning af billeder på stof. I min PowerPoint fortæller og viser jeg min ‘rejse’ med digital printning.

I vil høre om min erfaring fra den spæde start i 2013 til hvor jeg er nu i processen.

Vi debatterer hvordan I kan komme i gang med Jeres blækprinter, og
hvordan i kan anvende både billeder samt stof printet med egne rapporter.

Der vil være kaffe og kage for 25 kr.

Ellers er det gratis at deltage Men tilmelding som sms senest den 16. november.

Der vil være mulighed for at købe materiale/stof, så I kan printe derhjemme

Vel mødt Håndarbejdsskolen i Ringsted/Linda

Januar | Indkaldelse til generalforsamling i Håndarbejdsskolen Ringsted

Fredag den 16. februar 2018  - kl. 13.30 i Anlægspavillonen
Tvær Allé 5, 4100 Ringsted

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremtidig virksomhed
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand
     på valg er: Hanne Johnsen, Linda Kruhøffer, Anne Nielsen
8. Valg af revisor og revisor suppleant
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 1 uge før generalforsamlingen.

Ringsted, den 24. januar 2018
Bestyrelsen/Linda