Arkiv 2020

November

Det glæder os, at vi nu kan præsentere det nye forårsprogram for 2021, og du kan tilmelde dig her på hjemmesiden.

Vi er sammen med Dansk Oplysningsforbund i gang med at indføre et nyt administrationssystem, og desværre er der nogle småting, der endnu ikke er helt på plads – vi er blevet lovet, at det sker meget snart.

nov 2020/is

Marts

Her i marts, hvor verden er præget af Corona-situationen er vi i gang med at planlægge næste sæson. Blandt andet er der et "mor og barn på barsel - lær at strikke eller hækle"-hold med på programmet. Desværre måtte vi opgive at sætte det på forårsprogrammet på grund af de nuværende omstændigheder, men vi håber at kunne få det med til efteråret.

Udover de sædvanlige hold Sy & Design, Overlocker og Patchwork, er der planer om at oprette et weekendhold, hvor du kan lære at fremstille dit eget grundmønster til lange bukser. 

marts 2020/is

Indkaldelse til Generalforsamling

Håndarbejdsskolen i Ringsted

Fredag den 28. februar 2020 kl. 13.30
Hyldegården, Cafeen på første sal, 4100 Ringsted

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning ved Elin Hermansen
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremtidig virksomhed
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er: Linda Kruhøffer, Hanne Johnsen, Alis Mogensen, Merete Buchwald
8. Valg af revisor og revisorsuppleant: Per Hermansen, Karsten Kongsted
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest fredag 21. februar.

Håndarbejdsskolen giver kaffe og kage.

Ringsted den 31. januar 2020
Bestyrelsen