Arkiv 2021

Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Fredag den 3. december 2021 kl. 13.00
Ringsted Kulturhus på første sal, Søgade 3, 4100 Ringsted

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning ved Elin Hermansen
 4. Godkendelse af revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremtidig virksomhed
 7. Valg af formand:
  - Elin Hermansen modtager genvalg
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
  - Birgitte Donskov Nielsen modtager ikke genvalg
  - Irene Schøndorff modtager ikke genvalg
  - Suppleanter Alis Mogensen og Catherine Mølvig er på valg.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  - Revisor Per Hermansen modtager genvalg
  - Revisorsuppleant ønsker ikke genvalg.
 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest fredag 26. november. Efterfølgende afholdes reception. Se nedenfor.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

28. november 2021

...

Marts 2021

Håndarbejdsskolen skulle ifølge vedtægterne holde generalforsamling i februar. Som mange andre har vi valgt at udsætte den, til vi igen kan mødes fysisk. Så snart vi ved mere, vil I modtage indkaldelse pr. mail, lige som vi vil slå det op her på hjemmesiden og på Facebook.

Elever, der er tilmeldt hold, har fået direkte besked om aflysning eller senere afholdelse af kursus.
Vi glæder os til vi kan ses igen.

2021-03-08/is

06-12-2022

Jubilæum 2021

Den 3. december 2021 blev der efter generalforsamlingen afholdt jubilæum for Alis Mogensen (40 år) og for Håndarbejdsskolen (30 år).